circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 lipca 2023
Jak wyglądała aktywność firm(5)

ZOBACZ TEŻ:

W II kwartale 2023 r. w rejestrze REGON pojawiło się 89,2 tys. nowych podmiotów gospodarczych.

Oznacza to spadek zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału (o 6,9%), jak i do analogicznego okresu w roku poprzednim (o 2,5%).

Liczba 89,2 tys. nowych firm to drugi najniższy spośród wyników, jakie mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

Licząc od stycznia 2022 r., każdego kwartału przybywało około 91-95 tys. nowych podmiotów gospodarczych.

Wyjątkami były ostatnie trzy miesiące 2022 r., co jest naturalnym zjawiskiem – zazwyczaj najwięcej nowych firm otwiera się na początku roku, a najmniej pod jego koniec.

31,7 tys. – tyle firm zostało wykreślonych z rejestru REGON w II kwartale 2023 r.

Oznacza to, że podtrzymany został spadkowy trend zapoczątkowany w IV kwartale 2022 r. Wówczas zamknięto 61,1 tys. podmiotów gospodarczych, a w styczniu, lutym i marcu 2023 r. było ich 43,1 tys.

Wynik 31,7 tys. jest najniższym, licząc od początku 2022 r.

Najwięcej zamknięć odnotowano w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. Było ich aż 61,1 tys.

Jeśli chodzi o formy prawne podmiotów gospodarczych, to w naszym kraju dominuje prowadzenie działalności przez osoby fizyczne. Ich liczba od kilku miesięcy utrzymuje się na w miarę stałym poziomie i wynosi około 2,6 mln.

Drugie miejsce pod względem liczebności zajmują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W II kwartale 2023 r. było ich 527,1 tys. Ich liczba systematycznie się zwiększa – od września 2022 r. przybyło ich niemal 25 tys.

Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji znalazły się spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym. W II kwartale 2023 r. było zarejestrowanych 281,3 tys. podmiotów tego typu, co na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy jest dość stałą wartością.

Sektorem gospodarki, w którym zarejestrowano najwięcej firm, są szeroko pojęte usługi, czyli podmioty z sekcji K, L, M i N Polskiej Klasyfikacji Działalności. Należą do nich m.in. firmy zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową, związaną z obsługą rynku nieruchomości, reklamą i PR, a także turystyką oraz wynajmem różnego rodzaju maszyn.

W II kwartale 2023 r. zarejestrowanych było 752,5 tys. firm w wymienionych wyżej sekcjach. Ich liczba na przestrzeni ostatniego roku stopniowo rosła, by pod koniec 2022 r. zaliczyć spadek (wówczas ubyło około 5 tysięcy firm). Od stycznia ponownie obserwujemy wzrost ich liczby.

Podobny trend widać w drugiej najliczniejszej grupie firm w Polsce, czyli tych zajmujących się handlem (sekcja G PKD). W III kwartale 2022 r. działało 745,7 tys. takich firm. W styczniu 2023 r. ich liczba spadła do 735,7 tys. Od tamtego momentu obserwujemy powolny wzrost – w II kwartale 2023 r. było zarejestrowanych 737,5 tys. podmiotów tego typu.

Największy przyrost liczby nowych firm nastąpił wśród tych zajmujących się szeroko pojętą dystrybucją informacji, a więc w sekcji J PKD. W III kwartale 2022 r. było 223,5 tys., a w II kwartale 2023 r. liczba ta wzrosła do 243,2 tys., co oznacza zmianę o 8,8% na plus.

Dodatni bilans widać też wśród firm zarejestrowanych w sekcjach P, Q, R i S PKD. Należą do nich firmy zajmujące się:

  • edukacją (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, policealne i wyższe),
  • opieką zdrowotną i pomocą społeczną (szpitale, praktyka lekarska),
  • kulturą, rozrywką i rekreacją (teatry, muzea, biblioteki),
  • naprawą (sprzętu elektronicznego, obuwia, biżuterii, zegarów).

W lipcu, sierpniu i wrześniu ub.r. liczba firm z wymienionych sekcji wynosiła 532,6 tys., a niespełna rok później wzrosła do 543,6 tys. (plus 2,1%).

Jeśli zaś chodzi o spadki, to największe z nich wystąpiły w dwóch sekcjach PKD. Pierwszą z nich jest handel (sekcja G, spadek o 1,1% z 745,7 tys. do 737,5 tys.). Druga to przemysł, czyli sekcje B, C, D i E. Tam liczba firm w ciągu roku spadła z 344,2 tys. do 342 tys. (minus 0,6%).

Więcej informacji na temat kondycji poszczególnych branż daje przyjrzenie się poszczególnym podklasom PKD, w których doszło do największych przyrostów liczby firm.

W tym przypadku lider jest niekwestionowany i bije na głowę pozostałe podklasy. A jest nim podklasa PKD oznaczona jako 62.01.Z, czyli skupiająca podmioty zajmujące się tworzeniem oprogramowania.

W III kwartale 2022 r. funkcjonowało w Polsce 121,2 tys. firm tego typu. Niespełna rok później było ich już 137,1 tys., co oznacza wzrost o 13,1%.

Warto dodać, że w tej właśnie podklasie PKD rejestrują się najczęściej programiści świadczący swoje usługi firmom zewnętrznym w ramach umów B2B.

Na drugim biegunie sytuacja wygląda podobnie – wśród najliczniej zamykających się firm lider jest równie wyraźny.

W tym przypadku największy spadek dotyczy podmiotów z branży transportowej, a konkretnie – właścicieli firm taksówkowych.

Na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowaliśmy spadek o 7% (z 34,2 do 31,8 tys.).

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach odpowiada ich potencjałowi gospodarczemu.

Najwięcej firm działa w województwie mazowieckim (stan na II kwartał 2023 r. – 710,9 tys.). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (359,3 tys.), a na trzecim wielkopolskie (341,7 tys.).

Przyrost liczby nowych firm we wszystkich województwach kształtował się na bardzo podobnym poziomie.

Warto też przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja gospodarcza w mniejszych miastach.

Jeśli ze spostrzeżeń wyłączymy te na prawach powiatu, to okaże się, że największy przyrost liczby nowych firm na przestrzeni ostatniego roku wystąpił w powiecie wielickim.

W tym podkrakowskim powiecie w III kwartale 2022 r. zarejestrowanych było 14 tys. firm, a w II kwartale 2023 r. liczba ta wzrosła do 14,1 tys.. Oznacza to wzrost o 0,7%.

Na drugim miejscu znalazł się powiat lubelski (od 10,9 do 11,1 tys., wzrost o 1,8%), a na trzecim bialski (od 5 do 5,1 tysięcy, wzrost o 2%).

Duża liczba firm oraz ich przyrost w przypadku wymienionych miast wynika zapewne z bliskości dużych ośrodków miejskich oraz postępowania procesu suburbanizacji.

Jeśli zaś chodzi o powiaty, w których dokonał się największy ubytek nowych firm, to na pierwszym miejscu znalazł się powiat lęborski. W III kwartale 2022 r. zarejestrowanych tam było 5,4 tys. firm, później ich liczba spadła do 5,3 tys., by w kolejnych miesiącach wzrosnąć do 5,5 tys.

Na drugim miejscu znalazł się powiat kamieński, a na trzecim – białogardzki.

Największy przyrost liczby nowych firm w miastach na prawach powiatu nastąpił w ciągu ostatniego roku w Gdańsku. W III kwartale 2022 r. zarejestrowanych tam było 66,4 tys. firm, a w II kwartale 2023 r. było ich już 67,9 tys. Oznacza to, że w stolicy województwa pomorskiego liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się o 2,3%.

Na drugim miejscu znalazł się Lublin (od 39,3 do 39,6 tys., wzrost o 0,8%), a na trzecim Białystok (od 30,4 do 30,8 tys., wzrost o 1,3%).

Jeśli zaś chodzi o miasta na prawach powiatu, w których liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych najbardziej się zmniejszyła, to tu na pierwszym miejscu jest Piotrków Trybunalski. W III kwartale 2022 r. w tym mieście było zarejestrowanych 6 tys. firm, a rok później było ich 5,9 tys.

Na drugim miejscu znalazły się Suwałki (spadek z 5,3 tys. do 5,2 tys.), a na trzecim Jastrzębie-Zdrój (spadek z 4,3 tys. do 4,2 tys.).