circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
26 października 2022
Jak_nie_przegapic_likwidacji_blog.width-940

Likwidacje spółek nie należą do rzadkości.

Najwięcej było ich w 2021 roku – podjęto wówczas 5371 uchwał o otwarciu likwidacji.

Jeszcze częściej niż do likwidacji dochodzi do postępowań o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – w rekordowym 2019 r. było aż 19845 takich postępowań.

Dlaczego śledzenie likwidacji jest istotne dla działów windykacji?

Likwidacja to jedna z form zakończenia działalności spółki prawa handlowego, która – jeśli zostanie przegapiona przez jej wierzycieli – może całkowicie uniemożliwić odzyskanie długów.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku o likwidację wierzyciele nie upomną się o swoje wierzytelności, to te przepadają.

Korzystając z Listy upadłości MGBI można było dotąd monitorować sytuację dłużników i odpowiednio zareagować, gdy jeden lub kilku z nich złożył wniosek o restrukturyzację lub upadłość.

Teraz w usłudze pojawiła się możliwość śledzenia także pod kątem podjętych uchwał w sprawie likwidacji.

Z raportu można poznać m.in:

  • treść ogłoszenia dotyczącego likwidacji,
  • termin jego zgłoszenia,
  • typ zdarzenia:
    • likwidacja przez właścicieli
    • likwidacja przez sąd, gdy brak zarządu lub spółka nie składa sprawozdań finansowych.

Warto też zaznaczyć, że funkcjonalności Listy upadłości MGBI w kwestii likwidacji są identyczne z tymi oferowanymi do monitorowania upadłości i restrukturyzacji. Można monitorować wielu dłużników jednocześnie, podając listę numerów NIP/PESEL/KRS/REGON, aby następnie regularnie otrzymywać na swój adres mailowy powiadomienia o bieżącej sytuacji powiązanych z nimi dłużników.

Narzędzie oferuje także generowanie raportów w kilku formatach plików (Excel, CSV, XML, JSON, defBank), zawierających zarówno aktualne, jak i archiwalne informacje. Można też wyszukiwać poprzez API.

Lista upadłości w IMSIG.pl - raport likwidacji
Wprowadzamy możliwość monitorowania likwidacji spółek, bo chcemy żeby działy windykacji mogły upomnieć się o swoje wierzytelności w przewidzianym do tego czasie.

– mówi Michał Grzechowiak, Chief Operating Officer w MGBI.

Śledzenie likwidacji, obok śledzenia upadłości, wniosków o upadłość i szeregu innych możliwości sprawia, że dajemy najbardziej kompleksowe narzędzie w swojej dziedzinie na rynku.

– dodaje.

Pobierz przykładowy raport dotyczący likwidacji w MGBI.

Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą Listy upadłości i śledzenia likwidacji w MGBI, skontaktuj się z nami.