KLIENT:

WYZWANIE:

  • skrócenie i zautomatyzowanie procesu pozyskiwania informacji o sytuacji prawnej dłużników,
  • zapobiegnięcie poniesienia kosztów wynikających z przegapienia terminu dołączenia do spisu wierzytelności.

REZULTAT:

  • znaczne obniżenie kosztów operacyjnych firmy,
  • uniknięcie kosztów ww. postępowań.

Aforti Collections to jedna z wiodących firm w naszym kraju zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami.

Spółka z siedzibą w Warszawie w 2021 r. osiągnęła ponad 5 mln zł przychodu i znalazła się w naszym zestawieniu 30 największych firm windykacyjnych w Polsce.

Od kilku lat Aforti Collections korzysta z Listy Upadłości MGBI, która pomaga w monitorowaniu sytuacji dłużników samej firmy oraz jej klientów.

Jak firma wyszukiwała informacje o dłużnikach przed korzystaniem z Listy upadłości MGBI?

O tym, jak wyglądał proces sprawdzania sytuacji dłużników przed rozpoczęciem korzystania z usługi, opowiedział nam Rafał Kaźmierowski:

Z Listy Upadłości MGBI zaczęliśmy korzystać jeszcze zanim zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wtedy jedynym źródłem tych informacji był Monitor Sądowy i Gospodarczy. Oznaczało to konieczność ściągania pliku PDF z każdym kolejnym numerem i wyszukiwanie numerów PESEL dłużników, a następnie porównywanie ich z tymi, które były w naszym systemie.

Co zmieniło się po rozpoczęciu korzystania z Listy upadłości MGBI?

Dzięki usłudze oferowanej przez MGBI mogliśmy zautomatyzować nasz proces wyszukiwania osób zadłużonych będących w naszej obsłudze, które ogłosiły upadłość lub restrukturyzację. Tym samym narzędzie MGBI pozwoliło nam na zwiększenie naszej efektywności, obniżenie kosztów pracy ludzkiej, poprawę jakości wykonywanych zadań (zostało zminimalizowane ryzyko zgłoszenia wierzytelności po upływie 30 dni od ogłoszenia upadłości), skalowalność oraz lepszą kontrolę procesów. Do tego dzięki podłączeniu się do API cała procedura stała się o wiele łatwiejsza

– dodaje.

Jakie korzyści przynosi państwu korzystanie z Listy upadłości MGBI?

Rafał Każmierowski Aforti

Rafał Kaźmierowski

wiceprezes Zarządu Aforti Collections S.A.

Największa korzyść materialna wynika z oszczędności na poziomie operacyjnym. Wiedzę o sytuacji dłużnika uzyskujemy bardzo szybko, niemal z automatu i nie musimy „dokopywać się” do tych informacji ręcznie.

Jeśli chodzi o koszty, których udało się uniknąć, to przez te kilka lat z pewnością było ich sporo. Niejednokrotnie odpowiednio wcześnie dowiadywaliśmy się o zmianie sytuacji dłużnika i dzięki temu nie spóźniliśmy się z dołączeniem do spisu wierzytelności.

Czy rekomenduje Pan naszą usługę innym?

Tak, jak najbardziej rekomenduję, już kilka razy to zrobiłem.

Twoja kancelaria może sprawniej odzyskiwać należności!

Wypróbuj Listę upadłości MGBI.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wystąpił błąd przy wysyłaniu wiadomości.

Jeśli błąd się powtarza, spróbuj przesłać swoją wiadomość później.