KLIENT:

  • firma Efektivo – twórcy programu dedykowanego kancelariom komorniczym
  • Ząbki
  • https://efektivo.pl

WYZWANIE:

  • automatyzacja pracy kancelarii komorniczej,
  • weryfikacja, czy w danej sprawie możliwe jest przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

REZULTAT:

  • znaczna oszczędność czasu i nakładu pracy.

Lista upadłości MGBI jest wykorzystywana w codziennej pracy nie tylko przez kancelarie windykacyjne i firmy zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami.

Oferowane przez nią możliwości są przydatne również dla kancelarii komorniczych, o czym opowiedział nam Karol Dobek – twórca programu Efektivo.

Czym dokładnie zajmuje się Pańska firma?

Efektivo zajmuje produkcją oprogramowania dla Komorników Sądowych. Nasze oprogramowanie automatyzuje procesy w kancelariach komorniczych. Jeden z procesów który udostępniamy wspólnie z MGBI to automatyczne, codzienne odpytywanie o upadłości dłuzników

W jaki sposób Efektivo korzysta z danych udostępnianych przez MGBI?

Sami bezpośrednio nie korzystamy z danych udostępnionych przez MGBI. MGBI udostępnia API z którego korzystają nasi klienci - Komornicy Sądowi. Komornicy wykorzytują dane uzyskane na dwa sposoby.
Po pierwsze sprawdzają, czy dane o dłużnikach przekazane przez wierzyciela nie dotyczą dłużników którzy są w procesie upadłości (zarówno osoby fizyczne jak i prawne).
Drugi sposób to codzienne odpytywanie czy dłużnicy nie ogłosili upadłości. Dzięki tej weryfikacji Kancelaria jest w stanie prowadzić proces egzekucji w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Jakie konkretne korzyści płyną z wdrożenia tego rozwiązania?

Główną korzyścią jest automatyzacja pracy. Komornik jest pewny że w procesie egzekucji ma aktualne dane dotyczące dłużników. Nasze programy w sposób automatyczny w nocy sprawdzają wszystkich dłużników w bazie danych pod kątem upadłości.
Program Efektywny Komornik oprócz generowania raportu wysyłanego na email, zaznacza też odpowiednie pola w aplikacji komorniczej oraz wykonuje stosowne adnotacje.

Czy przed rozpoczęciem korzystania z danych MGBI pozyskiwał je Pan w inny sposób?

Nie. MGBI jako jedyna firma na rynku przetwarza i udostępnia informacje o upadłościach w tak przyjazny spósób.

Czy rekomenduje Pan naszą usługę innym?

Oczywiście. Nawet bez wykorzystania oprogramowania Efektywny Komornik, MGBI zapewnia czytelny dostęp do danych przez stronę WWW.

ZOBACZ TEŻ:

Skontaktuj się z nami, by poznać specjalną ofertę dla komorników!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wystąpił błąd przy wysyłaniu wiadomości.

Jeśli błąd się powtarza, spróbuj przesłać swoją wiadomość później.