Wszystkie
Analizy i raporty
Analizy i raporty
Prawo
Źródła danych
Poradniki
Poradniki
Z życia MGBI
Z życia MGBI

API do KRZ najwcześniej pod koniec 2022 roku

Krajowy Rejestr Zadłużonych z założenia miał usprawnić prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Uruchomiona w tym roku platforma miała także ułatwić dostęp do informacji o ich przebiegu.

API Do KRZ_blog

Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy jednak w dużej mierze od tego, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości zdecyduje się udostępnić interfejs programistyczny (API).

API umożliwiłoby bowiem zintegrowanie z KRZ zewnętrznych systemów informatycznych wykorzystywanych przez poszczególnych uczestników postępowań (jak np. kancelarie windykacyjne, wierzyciele, doradcy restrukturyzacyjni).

Obecnie platforma nie posiada ogólnodostępnego API, co wymusza konieczność manualnego wykonywania w serwisie internetowym wszystkich operacji związanych z prowadzeniem poszczególnych spraw.

Dla podmiotów obsługujących po kilkaset postępowań jednocześnie może to oznaczać konieczność wydelegowania do obsługi tych procesów nawet kilku pracowników.

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Sprawiedliwości, udostępnienie takiego interfejsu planowane jest najwcześniej na koniec 2022 roku.

Oznacza to, że na API umożliwiające wprowadzanie dokumentów i innych informacji do rejestru przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Jeżeli Krajowy Rejestr Zadłużonych ma nam służyć tylko jako źródło danych o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych w nowym trybie, to dostęp do ogłoszeń z KRZ przez API można uzyskać już teraz korzystając z Listy upadłości udostępnianej w serwisie iMSiG.pl.

[Sprawdź!]

Interfejs programistyczny tej usługi zapewnia możliwość wyszukiwania i pobierania treści wszystkich obwieszczeń na bieżąco publikowanych w nowym rejestrze.