circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Paulina Nowak
6 kwietnia 2022
60_blog.width-940
  • Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, że na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej częściej decydują się kobiety.
  • Najbardziej sfeminizowane specjalizacje to: stomatologia dziecięca, ortodoncja, psychiatria dzieci i młodzieży, endokrynologia i diabetologia dziecięca oraz stomatologia zachowawcza z endodoncją.
  • Dziedziny medyczne, w których specjalizuje się więcej mężczyzn, to: chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, medycyna lotnicza oraz chirurgia klatki piersiowej.

Z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) można pozyskać informacje o podstawowych cechach demograficznych lekarzy pracujących w ramach indywidualnych specjalistycznych praktyk zawodowych. I tak, w ciągu ostatnich pięciu lat na podjęcie indywidualnej praktyki coraz częściej decydowały się kobiety. Na koniec 2021 r. stanowiły one około 60% wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.

Zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami o cechach demograficznych osób wykonujących zawody medyczne w Polsce odsyłamy do danych publikowanych przez Naczelną Izbę Lekarzy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w repozytorium RPWDL, MGBI

Wiemy już, że wśród osób aktywnie wykonujących zawód lekarza jest więcej kobiet. Które specjalizacje medyczne są najchętniej wybierane przez kobiety, a które przez mężczyzn?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w repozytorium RPWDL, MGBI

Kobiety zdecydowanie chętniej wybierają dziedziny związane z leczeniem dzieci. Wśród pięciu najczęściej przez nie wybieranych specjalizacji, aż trzy związane są z małymi pacjentami. Są to stomatologia dziecięca, psychiatria dzieci i młodzieży oraz endokrynologia i diabetologia dziecięca.

Warto zwrócić uwagę na znaczące dysproporcje występujące w powyższym zestawieniu. Na 100 specjalistów stomatologii dziecięcej aż 93 to kobiety, a tylko 7 to mężczyźni. W pozostałych dziedzinach mężczyźni stanowili na koniec ub.r. od około 12% do około 17% ogółu wszystkich specjalistów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w repozytorium RPWDL, MGBI

Jakie są najbardziej zmaskulinizowane specjalizacje? Mężczyźni chętniej wybierają specjalizacje, które wymagają precyzji oraz siły fizycznej. Są to kolejno: chirurgia naczyniowa, gdzie aż 96% osób pracujących w ramach tej dziedziny to mężczyźni, a następnie kardiochirurgia, ortopedia i traumatologia narządów ruchu oraz chirurgia klatki piersiowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w repozytorium RPWDL, MGBI

Jak wygląda rozkład płci w 22 dziedzinach medycyny uznawanych za priorytetowe? Nasze wcześniejsze wnioski widać dobrze na górze i na dole zestawienia. Proporcja płci jest natomiast wyrównana w takich dziedzinach jak patomorfologia, anestezjologia i intensywna terapia oraz choroby wewnętrzne.

Chociaż czterech na dziesięciu psychiatrów stanowią mężczyźni, to jest nim tylko co szósty psychiatra dziecięcy. Ważnymi dziedzinami medycyny, w których przewaga kobiet jest widoczna są również takie dziedziny jak geriatria, medycyna rodzinna, choroby zakaźne oraz onkologia.