Wszystkie
Analizy i raporty
Analizy i raporty
Prawo
Źródła danych
Poradniki
Poradniki
Z życia MGBI
Z życia MGBI

Jak nie przegapić likwidacji spółki?

Jeżeli spółka zostanie zlikwidowana, jej wierzyciele mogą nie odzyskać długów. Dlatego od teraz IMSIG.pl pozwala na śledzenie likwidacji spółek.

Jak nie przegapić likwidacji spółki?

Likwidacje spółek nie należą do rzadkości.

Najwięcej było ich w 2021 roku – podjęto wówczas 5371 uchwał o otwarciu likwidacji.

Jeszcze częściej niż do likwidacji dochodzi do postępowań o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – w rekordowym 2019 r. było aż 19845 takich postępowań.

Dlaczego śledzenie likwidacji jest istotne dla działów windykacji?

Likwidacja to jedna z form zakończenia działalności spółki prawa handlowego, która – jeśli zostanie przegapiona przez jej wierzycieli – może całkowicie uniemożliwić odzyskanie długów.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku o likwidację wierzyciele nie upomną się o swoje wierzytelności, to te przepadają.

Korzystając z Listy upadłości w IMSIG.pl można było dotąd monitorować sytuację dłużników i odpowiednio zareagować, gdy jeden lub kilku z nich złożył wniosek o restrukturyzację lub upadłość.

Teraz w usłudze pojawiła się możliwość śledzenia także pod kątem podjętych uchwał w sprawie likwidacji.

Z raportu można poznać m.in:

  • treść ogłoszenia dotyczącego likwidacji,
  • termin jego zgłoszenia,
  • typ zdarzenia:
    • likwidacja przez właścicieli
    • likwidacja przez sąd, gdy brak zarządu lub spółka nie składa sprawozdań finansowych.

Warto też zaznaczyć, że funkcjonalności Listy upadłości w IMSIG.pl w kwestii likwidacji są identyczne z tymi oferowanymi do monitorowania upadłości i restrukturyzacji. Można monitorować wielu dłużników jednocześnie, podając listę numerów NIP/PESEL/KRS/REGON, aby następnie regularnie otrzymywać na swój adres mailowy powiadomienia o bieżącej sytuacji powiązanych z nimi dłużników.

Narzędzie oferuje także generowanie raportów w kilku formatach plików (Excel, CSV, XML, JSON, defBank), zawierających zarówno aktualne, jak i archiwalne informacje. Można też wyszukiwać poprzez API.

Lista upadłości w IMSIG.pl - raport likwidacji
Wprowadzamy możliwość monitorowania likwidacji spółek, bo chcemy żeby działy windykacji mogły upomnieć się o swoje wierzytelności w przewidzianym do tego czasie.

– mówi Michał Grzechowiak, Chief Operating Officer w MGBI.

Śledzenie likwidacji, obok śledzenia upadłości, wniosków o upadłość i szeregu innych możliwości sprawia, że dajemy najbardziej kompleksowe narzędzie w swojej dziedzinie na rynku.

– dodaje.

Pobierz przykładowy raport dotyczący likwidacji w IMSIG.pl

Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą Listy upadłości w IMSIG.pl, skontaktuj się z nami.